پروژه مسجد دانشگاه امام علی (ع)-

پروژه کاشی کاری مسجد دانشگاه امام علی (ع)

دانشگاه امام علی تهران
کارفرما: سپاه

کاشیکاری مسجد دانشگاه امام علی (ع)

کاشیکاری مسجد دانشگاه امام علی (ع) یک پروژه بسیار هنرمندانه است که توسط مجموعه کاشی کاری سنتی لطیفی انجام شده است. این پروژه شامل کاشیکاری گنبد و گلدسته ها با کاشی نره هفت رنگ ،ساخت ایوان و رسمی بندی و کاشی کاری مقرنس ایوان،کاشی کاری محراب وشبستان، ساخت و کاشی کاری محوطه،دربها و پنجره ها از کاشی سنتی اصفهان (کاشی هفت رنگ) و رسمی بندی و نقاشی سنتی و گچ بری زیر گنبد می باشد.

با استفاده از تکنیک های کاشیکاری سنتی، طراحان و صنعتگران این مجموعه موفق به ایجاد آثاری استثنایی و زیبا شده اند که زیبایی و شکوه این مسجد را به اوج می رساند.

کاشی کاری محراب دانشگاه امام علی (ع)

کاشی کاری گنبد و زیر گنبد دانشگاه امام علی (ع)

کاشی کاری محوطه دانشگاه امام علی (ع)

مراحل کار پروژه مسجد دانشگاه امام علی

اسکرول به بالا