در صورت روی هم افتادن تصاویر صفحه را مجددا آپلود نمایید.

مراحل ساخت پروژه مسجد دانشگاه جامع امام حسین (ع) شامل گنبد ، شبستان ، مناره ها ،سردرب،مزار شهدا ،محراب و ..